Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Fundacja GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel.: +48 22 628 32 32, e-mail:fundacjagpw@gpw.pl. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (dalej RODO). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w Wydarzeniu (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Art. 6 ust. 1 pkt f RODO): wysyłanie informacji marketingowych. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji GPW np. podmioty serwisujące i utrzymujące systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Wydarzenia, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną do czasu cofnięcia tej zgody. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.