Prelegenci

Stanisław Barański

Stanisław Barański

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej. W ORLEN S.A. pracuje od końca 2014 r. Jest odpowiedzialny m.in. za tworzenie i nadzór nad strategią dekarbonizacji oraz strategią zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN.

Bartosz Biderman

Bartosz Biderman

Specjalista w Zespole Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego CSIRT KNF. Doktorant Wojskowej Akademii Technicznej. Szkoleniowiec i wykładowca z kilkuletnim doświadczeniem, prowadzący prelekcje z zakresu oszustw i cyberbezpieczeństwa.

Zbigniew Buchcic

Zbigniew Buchcic

Starszy specjalista ds. relacji inwestorskich w ORLEN S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z inwestorami indywidualnymi, a także biurami maklerskimi oraz TFI. Od 15 lat związany prywatnie i zawodowo z rynkiem kapitałowym. Wiedzę i doświadczenie zdobywał w: Citi Handlowym, Deutsche Bank, Alior Bank oraz Alior TFI na stanowiskach doradczych, menedżerskich i dyrektorskich. Propagator edukacji finansowej, odpowiedzialny m.in. za unikatowy program dla akcjonariuszy indywidualnych „ORLEN w Portfelu”.

Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek

Posiada ponad 28-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Swoją przygodę rozpoczął w 1994 r. pracując jako makler w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego. Ponad 21 lat spędził w Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym, przechodząc ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora i dyrektora departamentu inwestycyjnego, odpowiadając przez wiele lat za dział inwestycji towarzystwa, aby w lutym 2004 r. dołączyć do zarządu firmy. Stanowisko CEO Nationale-Nederlanden PTE objął w 2012 r. i pełnił obowiązki do 31 marca 2020 r. W tym czasie NN PTE przesunęło się z pozycji 3. na 1. stając się największym towarzystwem emerytalnym na polskim rynku i największym inwestorem instytucjonalnym na Giełdzie Papierów Wartościowych z udziałem blisko 6% łącznej wartości polskich spółek notowanych na GPW. Od 1 czerwca 2020 r. dołączył do iWealth Management, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego rozwijając działalność spółki w segmencie klienta zamożnego oraz instytucjonalnego, wspierając jednocześnie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego dla jej klientów. Członek Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego w latach 2020-2022 oraz PA NOVA w latach 2021-2022. 28 października 2022 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO TFI. Od 28 kwietnia do 14 czerwca 2023 r. kierował pracami Zarządu PKO TFI. Posiada prestiżowy tytuł Charterd Financial Analyst (CFA) oraz licencję maklerską (nr 432). Jest absolwentem Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

dr Marek Dietl

dr Marek Dietl

Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym  i  branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji.

Agnieszka Durska

Agnieszka Durska

Z wykształcenia politolog i specjalistka ds. stosunków międzynarodowych, wieloletni praktyk komunikacji, specjalistka ds. public relations z ponad 20-letnim doświadczeniem zarówno po stronie agencji jak i klientów. Wykładowca akademicki, autorka tekstów. W PIU jest odpowiedzialna za komunikację i kontakty z mediami jako rzecznik Izby. Redaktor blogów PIU.

Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk

Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk

Koordynator ds. szkoleń i projektów z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji projektów z zakresu edukacji finansowej, trener i ewaluator. Z wykształcenia ekonomista. Organizator wielu konferencji i wydarzeń edukacyjnych. Autor licznych artykułów i publikacji o tematyce finansowej i ekonomicznej. Od 2017 r. odpowiedzialna za realizację projektu z zakresu edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Edukacją finansową zajmuje się blisko od 20 lat.

Damian Kupczyk

Damian Kupczyk

Terapeuta dziecięcy, specjalista z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, psychotraumatolog, psychoseksuolog, suicydolog, pedagog resocjalizacji i terapii w edukacji. Edukator finansowy prowadzący od ponad 8 lat szkolenia i warsztaty związane z nauką ekonomii i finansów. Przez ponad 12 lat pracował jako trener budżetowy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współautor materiałów do edukacji ekonomicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prezes Zarządu Czepczyński Family Foundation od ponad 6 lat realizującej ogólnopolski projekt edukacji finansowej ABC-Ekonomii. Wykładowca akademicki Collegium Humanum na kierunkach pedagogiki, psychologii oraz zarządzania. Od wielu lat współpracuje z firmami i instytucjami będąc konsultantem m.in. programów wolontariatu pracowniczego w tematyce realizacji zajęć i warsztatów z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Specjalista z zakresu metodyki prowadzenia zajęć w ujęciu terapeutyczno-wyzwalającym.

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dhc mult.

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dhc mult.

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). Doktor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów, zarządzania ryzykiem, nieruchomości, nowych technologii oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej. Ponadto jest twórcą i prezesem CFA Society Poland. Jest też członkiem Rady Doradczej Association of Business Service Leaders. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.

Jakub Łazor

Jakub Łazor

Prawnik regulacyjny rynku kapitałowego. Pełni obowiązki kierownika Zespołu Nadzoru Regulacyjnego w Departamencie Firm Inwestycyjnych UKNF; przedstawiciel UKNF w Stałym Komitecie ds. Ochrony Inwestorów Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz ekspert instrumentu pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) Komisji Europejskiej w obszarze prawa rynku kapitałowego UE. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas oraz INSEAD, adwokat. Prywatnie mąż nauczycielki i tata uczennicy szkoły podstawowej.

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia, specj. finanse i bankowość) i Uniwersytetu Opolskiego (psychologia, specj. psychologia społeczna). Profesor w Katedrze Teorii Ekonomii w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego i edukacji finansowej) oraz ekonomii behawioralnej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu finansów osobistych, ekonomiki gospodarstw domowych, czy ekonomii behawioralnej. W ramach działalności edukacyjnej brała udział w różnych projektach, m.in. Akademia Młodego Ekonomisty czy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

Rafał Madej

Rafał Madej

Prezes Zarządu PKO TFI, menadżer z 27-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i inwestycyjnym. Pełnił dotychczas funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych oraz Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim, gdzie zarządzał siecią oddziałów bankowości prywatnej oraz ofertą produktów depozytowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, opracowywał i wdrażał strategię Banku w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej i modelu doradczego. Rafał Madej był wcześniej Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego w PKO TFI S.A. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej w sektorze finansowym opracowywał i realizował strategie w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej, budował kompetencje doradcze w sieci dystrybucji, rozwijał oferty produktów, zarządzał sprzedażą i działaniami marketingowymi, prowadził współpracę z klientami instytucjonalnymi. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia MBA na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe „Akademia Inwestycyjna - Szkoła biznesu” na Politechnice Warszawskiej.

dr Michał Masłowski

dr Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Mateusz Mucha

Mateusz Mucha

Doradca Inwestycyjny w Beta Securities Poland, podmiocie który zainicjował tworzenie BETA ETF opartych na polskim prawie oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiedzialny za analizy i raporty mające za zadanie pomóc w stworzeniu atrakcyjnej oferty BETA ETF oraz za kampanie informacyjno-edukacyjną w zakresie inwestowania w ETF. Zarządzający Aktywami BETA ETF w AgioFunds TFI jako członek 3 osobowego zespołu zarządzającego, pełni obowiązki zarządzającego na 9 funduszach BETA ETF. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu. Doradca Inwestycyjny nr 576. Makler Papierów Wartościowych nr 2903.

Magdalena Nastrabasz

Magdalena Nastrabasz

Prawnik, trener, ewaluator, koordynator ds. szkoleń i projektów z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji programów z zakresu edukacji finansowej. Organizator wielu konferencji i seminariów. Autor licznych artykułów i publikacji o tematyce finansowej i ekonomicznej. Od 6 lat odpowiedzialna za realizację innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej dla dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej „Myślę, decyduje, działam – finanse dla najmłodszych”. Od 20 lat zawodowo związana ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.

Krzysztof Ostafiński

Krzysztof Ostafiński

Dyrektor projektów edukacyjnych w Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, edukator finansowy z ponad 10 letnim doświadczeniem, dyrektor największego w Polsce programu pozaformalnej edukacji ekonomicznej na uczelniach „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, od wielu lat koordynuje współpracę ze szkołami, samorządami terytorialnymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i seniorami, radca prawny.

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Absolwent Prawa i Europeistyki UJ, podyplomowych studiów Public Relations oraz Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w SGH. Od 2014 roku dyrektor ds. komunikacji w IGTE, gdzie odpowiada za komunikację, ekspertyzę i projekty edukacyjne. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Banku BPH, British-American Tobacco, H&M oraz Konfederacji Lewiatan. Miłośnik zwierząt, natury, teatru i psychologii.

Krzysztof Pławecki

Krzysztof Pławecki

Prawnik, Prezes Zarządu Fundacji LexCultura. Koordynator oraz edukator w projektach dotyczących praw konsumentów i cyberprzestrzeni. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 zajęć z młodzieżą oraz seniorami. Autor publikacji z zakresu edukacji konsumenckiej i finansowej dla dzieci i młodzieży. Współpracuje m.in. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy też Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie ochrony prawnej młodzieży oraz seniorów.

dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski

dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski

Jako główny analityk Grupy BIK obserwuje trendy dotyczące zadłużenia kredytowego i pozakredytowego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie ryzyka kredytowego, AI, BI, BIG DATA, Data Analytics, wyceny wartości projektów oraz firm Często komentuje aktualną rzeczywistość gospodarczą dla mediów ogólnopolskich i lokalnych. W przeszłości Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKOBP. W pracy naukowej specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, ESG i zrównoważonych finansach. Na SGH pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest też kierownikiem Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Wielokrotnie nagradzany m.in. dwa razy Inspiracja Roku Studentów Studiów Magisterskich i Licencjackich SGH, Nagrody dla najlepszych Wykładowców na studiach MBA, m.in. MBA SGH oraz MBA WUM SGH i MBA for Startups. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego.

dr Katarzyna Sekścińska

dr Katarzyna Sekścińska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, coach i trener. Psycholog i ekonomistka. Adiunkt w katedrze Psychologii Biznesu i Aplikacji Społecznych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują psychologię finansową, psychologię konsumenta i ekonomię behawioralną. Szczególnie interesują ją tematy związane z psychologicznymi i socjologicznymi czynnikami wpływającymi na ryzykowne wybory finansowe i wybory konsumenckie jak również zagadnienia socjalizacji ekonomicznej. Autorka i wykonawca wielu projektów z zakresu edukacji ekonomicznej zrealizowanych we współpracy z kluczowymi instytucjami finansowymi w Polsce. Autorka ok.40 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz około 150 wystąpień podczas konferencji naukowych i branżowych i ponad 100 raportów z przeprowadzanych badań społecznych. Od wielu lat z powodzeniem łączy pracę naukową ze współpracą z biznesem realizując projekty badawcze, rozwojowe i edukacyjne oraz prowadząc szkolenia i coaching.

Dorota Sierakowska

Dorota Sierakowska

Finansistka, inwestorka i przedsiębiorczyni, na rynkach inwestycyjnych od 15 lat. Analityczka surowcowa w DM BOŚ, autorka bestsellerowej książki “Świat surowców” i anglojęzycznej publikacji “Commodities Cheat Sheets”. Absolwentka finansów na SGH ze specjalnością bankowość inwestycyjna, wykładowczyni na uczelniach i prelegentka licznych konferencji inwestycyjnych. Założycielka społeczności Girls Money Club, liczącej już ponad 30 tysięcy kobiet. Była redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu “Trend”. Zapalona edukatorka finansowa i podróżniczka.

Małgorzata Sobkowicz

Małgorzata Sobkowicz

Menedżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa biznesowego, programów edukacyjnych, zarządzania projektami międzynarodowymi i pozyskiwania funduszy. Przed dołączeniem do zespołu FMP koordynowała organizację Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Polska - Ukraina z udziałem Prezydentów RP i Ukrainy. Była kierownikiem komórki organizacyjnej powołanej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) do organizacji cyklicznych konferencji OBWE – Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wcześniej pełniła funkcję kierownika sekcji organizacji szkoleń w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W firmie Eurodoradztwo zarządzała projektami szkoleniowymi z zakresu lokalnego i międzynarodowego rynku pracy oraz doradztwa zawodowego. Dołączyła do zespołu FMP w 2013 roku jako Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych. W 2016 roku została powołana przez Radę Fundacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Od grudnia 2020 pełni obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Przemysław Smoliński

Przemysław Smoliński

Analityk techniczny z ponad 20-letnim doświadczeniem rynkowym, zatrudniony w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego od 2006 r. Autor licznych komentarzy i artykułów prasowych, wielokrotny prelegent na konferencjach dotyczących rynków kapitałowych, laureat nagród w konkursach Reutersa, niezmiennie w Top 3 rankingu Gazety Parkiet od początku jego istnienia oraz trzykrotny finalista rankingów brytyjskiego magazynu The Technical Analyst. W 2020 r. podwójny zwycięzca rankingów Parkietu - wybrany przez zarządzających na najlepszego analityka technicznego roku oraz pierwsza pozycja w Technicznym Portfelu Parkietu z ponad 175% zyskiem. W 2021 r. zdobył nagrodę Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Analityk Roku”. Pierwszy i jedyny analityk w Polsce z tytułem MFTA przyznawanym przez Międzynarodową Organizację Analityków Technicznych IFTA.

Barbara Szymczyk-Opiłka

Barbara Szymczyk-Opiłka

Od początku swojej drogi zawodowej związana z sektorem pozarządowym. Rozpoczynała jako wolontariuszka w Akademii Rozwoju Filantropii, następnie koordynowała IV edycję Konkursów Grantowych w Narodowym Banku Polskim. Od 2006 roku związana z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, na stanowisku Dyrektor ds. Rozwoju, gdzie zajmowała się współpracą ze środowiskiem biznesu. Koordynator merytoryczny i finansowy licznych projektów Fundacji oraz konkursów dla młodzieży, między innymi Konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku. Od października 2023 r. pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Magdalena Trusińska

Magdalena Trusińska

Starszy specjalista w Departamencie Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie odpowiada za edukację i promocję. Z UOKiK związana od sześciu lat.

dr Agata Trzcińska

dr Agata Trzcińska

Doktor nauk społecznych, psycholożka i ekonomistka. Jest adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach wiedzy i socjalizacji ekonomicznej dzieci. Autorka szeregu publikacji naukowych w międzynarodowych i krajowych czasopismach. Wyniki swoich badań naukowych prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest recenzentką w renomowanych czasopismach naukowych a także członkinią kilku stowarzyszeń naukowych. Poza pracą naukową posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów związanych z edukacją ekonomiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi, naukowymi oraz z fundacjami w zakresie projektów aplikacyjnych i wdrożeniowych z zakresu edukacji ekonomicznej. Od kilku lat prowadzi badania nad uwarunkowaniami materializmu dzieci.

Monika Wojciechowska

Monika Wojciechowska

Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Edukacji Finansowej (od lipca 2023 r.). Od 2020 r. koordynuje prace związane z opracowaniem projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. Od 2018 r. do 2023 r. kierowała Zespołem Edukacji Finansowej w Biurze Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów realizującego zadania związane z systemowymi działaniami na rzecz edukacji finansowej. Obecnie kontynuuje prace w zakresie edukacji finansowej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak

Redaktor naczelna Bankier.pl. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów osobistych. Prowadzi projekt i podcast edukacyjny "Rodziconomia" o finansach rodziców i ich dzieci. Laureatka m.in. tegorocznej Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, doceniona za działania z obszaru edukacji ekonomicznej. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Patryk Wyczółkowski

Patryk Wyczółkowski

Trener specjalizujący się w programach długoterminowego oszczędzania oraz rozwoju kompetencji miękkich. Nieustannie doskonali się w obszarze wystąpień publicznych oraz tworzenia przekazów o nieszablonowym charakterze. Dzięki nieustającej ciekawości i chęci poszukiwania nowych, zaskakujących rozwiązań inspiruje uczestników do odkrywania własnego potencjału. Wspiera innych na drodze do osiągnięcia sukcesu. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale nauk historycznych i społecznych oraz absolwent studiów menadżerskich na Politechnice Lubelskiej.

Grzegorz Zalewski

Grzegorz Zalewski

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej. Był redaktorem naczelnym magazynu Profesjonalny Inwestor. Pracował także jako analityk oraz zarządzający portfelem w TFI DWS, gdzie odpowiadał również za transakcje zabezpieczające na rynku terminowym. Założył i przez dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i in.) dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.  Założyciel i prezes Wydawnictwa Linia, specjalizującego się w książkach dla inwestorów. Od 2006 roku ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA. W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przyznał mu honorowe członkostwo w SII, za szczególny wkład w edukację środowiska inwestorskiego.

Agnieszka Zaręba

Agnieszka Zaręba

Dziennikarka ekonomiczna RadioZET.pl i Forbes Women, członkini Rady Programowej Fundacji Radia ZET. Zajmuje się tematyką finansów, inwestowania, rynku kapitałowego i mentoringu. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach popularyzujących edukację ekonomiczną, udziela się w środowisku inwestorów indywidualnych i wspiera społeczność kobiet w biznesie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań biznesowych, obsłudze konferencji, moderowaniu debat rynkowych, kongresów gospodarczych i prowadzeniu wywiadów.

Michał Ziętal

Michał Ziętal

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Finanse i bankowość). Od rozpoczęcia kariery zawodowej w roku 2007 związany z rynkiem finansowym i produktami inwestycyjnymi. W 2011 uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), a w 2022 licencję doradcy inwestycyjnego. W PKO TFI pracuje od 2018, obecnie na stanowisku Dyrektora Zespołu Komunikacji Inwestycyjnej i Analiz.

Partnerzy

Organizator

Fundacja GPW

Współorganizator

GPW

Partner strategiczny

ORLEN

Patronat

Ministerstwo Finansów
Minister Edukacji i Nauki
Govtech Polska
Rada Edukacji Finansowej
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Partnerzy główni

Dom Maklerski BOŚ
PKO TFI

Partnerzy

Biuro Maklerskie PKO BP
Beta ETF

Partnerzy merytoryczni

KDPW
IZFiA
IGTE
PFR Portal PPK
UOKiK
Polska Izba Ubezpieczeń
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
CFA Society Poland
Warszawski Instytut Bankowości
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Czepczyński Family Foundation
Index

Patronat medialny

Rzeczpospolita
Parkiet
PAP Biznes
Bankier.pl
Głos Nauczycielski
Gadu Gadu
dlastudenta.pl
Profit Journal